Pärast EL-i kohtuasja vähendati pikaajalise elamisloa tasusid

Pärast EL-i kohtuasja vähendati pikaajalise elamisloa tasusid
Pärast EL-i kohtuasja vähendati pikaajalise elamisloa tasusid
Anonim

Aprillis otsustas Euroopa Kohus, et Hollandi valitsuse poolt pikaajaliste elanike elamislubade eest võetavad tasud on liiga suured. Hiljuti teatas IND, et kohtuotsuse tõttu vähendatakse pikaajaliste elanike haldustasusid 401 eurolt 130 eurole.

Järgmiste rakenduste haldustasusid vähendatakse:

Püsivate regulaarsete elamislubade taotlused;

Ajutise korrapärase elamisloa taotlused, mille on esitanud välismaalased, kes on saanud teises liikmesriigis pikaajalise elaniku staatuse;

Ajutise elamisloa taotlused pereliikmetele, kes saabuvad Hollandisse, et ühineda punktides 2 ja 3 nimetatud pikaajaliste elanikega (kas reisides nende seltsis või hiljem).

Vähendatud tasu rakendub tagasiulatuv alt alates 26. aprillist 2012.

Euroopa direktiiv 2003/109 näeb ette, et liikmesriik annab pikaajalise elaniku staatuse kolmandate riikide kodanikele, kes on selle territooriumil seaduslikult ja pidev alt elanud viis aastat ning vastavad teatud tingimustele. Direktiiv näeb ka ette, et liikmesriigid peavad andma elamisload kolmandate riikide kodanikele, kes on selle staatuse teises liikmesriigis juba omandanud, ja nende pereliikmetele.

Kuigi ükski direktiivi 2003/109 säte ei määra selgesõnaliselt kindlaks lõivud, mida liikmesriigid võivad elamislubade väljastamise eest nõuda, ei ole liikmesriikidel piiramatuid tasusid kehtestada.

Aprillis otsustas kohus, et liikmesriik ei saa kehtestada ülemääraseid ja ebaproportsionaalseid tasusid elamislubade andmise eest ning et kehtestatud tasud ei tohi takistada ELi õigusega antud õiguste kasutamist.

Madalmaades, välja arvatud Türgi kodanikud, on kolmandate riikide kodanikud, kes taotlevad elamisluba vastav alt direktiivile 2003/109, pidanud maksma lõivu vahemikus 188–830 eurot. Euroopa Komisjon leidis, et Hollandi loatasud on ebaproportsionaalselt kõrged ja esitas Hollandi vastu hagi direktiivist tulenevate kohustuste täitmata jätmise pärast.

Kui vastate hüvitisele, saate IND-lt kirja ja te ei pea seda taotlema.

Soovitan: