NL-is ja mujal kaitseb haridus kriisi eest - Hollandi uudised

NL-is ja mujal kaitseb haridus kriisi eest - Hollandi uudised
NL-is ja mujal kaitseb haridus kriisi eest - Hollandi uudised
Anonim

Madalmaade elanikkonna haridustase jätkab tõusu, selgub Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) iga-aastasest rahvusvahelisest haridusvaldkonna võrdlusest Education at a Glance 2012.

Uues aruandes võrreldakse 2009. ja 2010. aasta hariduse andmeid 34 OECD liikmesriigi ning Argentina, Brasiilia, Hiina, India, Indoneesia, Venemaa Föderatsiooni, Saudi Araabia ja Lõuna-Aafrika Vabariigis.

Kolledži- ja/või ülikooliharidusega 25–34-aastaste Hollandi kodanike osakaal on nüüd 41 protsenti kõrgem nii OECD keskmisest kui ka aruandes uuritud 21 ELi liikmesriigi keskmisest.

Aruanne näitab ka, et isegi põhikvalifikatsioon pakub rohkem võimalusi isegi majanduslikult rasketel aegadel. Kõrgelt haritud inimeste seas on tööpuudus madalam ja töökoha säilitamise võimalus suurem kui madalama haridustasemega inimeste seas.

Madalmaade kõrgharidusega inimestest töötab peaaegu 90 protsenti, mis on OECD arvestuses 6. kohal. Kuigi madalama haridustasemega inimesed töötavad Madalmaades madalam alt kui nende kõrgema haridustasemega kolleegid, töötavad nad Madalmaades kõrgemal tasemel kui enamikus teistes riikides.

Positiivne areng on ka see, et alates 2004. aastast on põhi- ja/või kõrgharidusega inimeste tööhõive kasvanud peaaegu kõigis aruandes hõlmatud riikides. Kõige suuremat kasvu on näidanud Holland, Taani ja Rootsi.

OECD riikides tervikuna kasvas 20–29-aastaste hariduses osalemine aastatel 2009–2010 oluliselt (Hollandis kasvas see 29 protsendilt 30 protsendini).

Samal ajal jääb 25–34-aastaste töötuse määr Hollandis OECD madalaimale tasemele (nt 3,4 protsenti noortel, kelle põhikvalifikatsioon on kõrgeim saavutatud tase), kuigi see arv on alates majanduskriisi algusest 2008. aastal tõusnud.

OECD peasekretär Angel Gurría võttis aruande järeldused kokku järgmiselt: "Kuna mõnes riigis on järjekordse majanduslanguse tont ähvardamas ja mõnes riigis on see juba reaalsus, võivad selle aasta väljaande tulemused olla eriti asjakohased.. Investeerimine inimestesse, nende oskustesse ja haridusse on kaasava majanduskasvu ja töökohtade loomise võti – see on majanduse, ühiskondade ja nende kodanike edu võti!"

Vaadake allolevat videot raporti kohta ja hankige siit täieliku aruande koopia.

Populaarne teema