Elamisloa tasusid korrigeeritakse veel kord - Hollandi uudised

Elamisloa tasusid korrigeeritakse veel kord - Hollandi uudised
Elamisloa tasusid korrigeeritakse veel kord - Hollandi uudised
Anonim

Madalmaades elamisloa taotlemisega seotud tasud on nii ELi kui ka mitte-ELi kodanike jaoks nii tõusnud kui ka langenud.

IND on teatanud, et riiginõukogu 9. oktoobri 2012. aasta otsuse alusel vähendatakse perekonna taasühinemise, teadusuuringute ja õppimise tasusid, kuna need küsimused kuuluvad nüüd ELi direktiivi reguleerimisalasse. Tasud on alandatud vastav alt 225 eurole ja 300 eurole.

Perekonna taasühinemise ja moodustamise ning lapsendatavate ja kasulaste eest makstav tasu vähendamine kehtib ka tagasiulatuv alt alates 9. oktoobrist 2012, nii et need, keda see mõjutab, saavad taotleda raha tagasi.

See on veel üks hea uudis neile, kes soovivad Hollandis perekonda taasühineda pärast valitsuse ümberpööramist välismaalaste dekreedile, millega sooviti piirata perekondade taasühendamise ja -loomise võimalust tuumaperekondadega.

Siiski on tõusnud elamisloa taotluste tasud kolmandate riikide kodanikele, välja arvatud teatud Türgi kodanike kategooriate puhul.

Taotlustasu on tõstetud 130 eurolt 150 eurole, kuigi kui taotleja saabub kehtiva MVV-ga (ajutine elamisluba), siis tasu ei kehti. Sellegipoolest kehtib see kõigi kordustaotluste algatamise korral.

See uudis tuleneb tasude märkimisväärsest langetamisest eelmisel aastal pärast seda, kui Euroopa Komisjon leidis, et Hollandi loatasud on ebaproportsionaalselt kõrged ja esitas Madalmaade vastu hagi Euroopa direktiivist 2003/109 tulenevate kohustuste täitmata jätmise pärast.

Hoolimata sellest hollandlaste käelabale löömisest ei sätesta direktiiv ise kindlat tasu, mida liikmesriigid peavad kinni pidama, ning nad on otsustanud hindu veel kord tõsta.

Kulude (EL) kokkuvõtte saamiseks külastage seda INDi lehte.

Soovitan: