Holland 2014. aasta Euroopa innovatsiooniindeksis 6. - Hollandi uudised

Sisukord:

Holland 2014. aasta Euroopa innovatsiooniindeksis 6. - Hollandi uudised
Holland 2014. aasta Euroopa innovatsiooniindeksis 6. - Hollandi uudised
Anonim

Madalmaad on langenud 2014. aasta Euroopa innovatsiooniindeksis viiend alt koh alt kuuendale. See on Euroopa Komisjoni aastaaruanne, mis reastab Euroopa Liidu liikmesriigid ja võrdleb kontinendi üldist tulemuslikkust globaalses mastaabis.

Innovatsiooni peetakse üheks peamiseks majanduskasvu ja arengu meetodiks ning see on eriti oluline, kuna riigid näevad vaeva, et finantskriisist välja ronida.

Innovatsiooniindeksi esiviisikus

2014. aastal on Euroopa viis parimat innovatsiooniriiki:

Rootsi

Taani

Saksamaa

Soome

Luksemburg

Need pingeread koostati 25 näitaja abil, mis on rühmitatud kolme kategooriasse:

võimaldajad (innovatsiooni soodustavad tingimused)

ettevõtete tegevus (innovatsioonipüüdlused ettevõtetes)

väljundid (sellise uuenduse majanduslik kasu)

Uuring näitab, et Euroopa innovatsioon on koondunud piirkondlikult ja selle ulatus on piiratud. Kõik Euroopa innovatsiooni 27 parimat piirkonda asuvad kaheksas riigis: Taanis, Saksamaal, Soomes, Prantsusmaal, Iirimaal, Hollandis, Rootsis ja Ühendkuningriigis.

Vähenenud investeeringud Hollandi innovatsiooni

Sel aastal kaotas Holland oma koha Euroopa viie innovaatilisema riigi hulgas. Hollandi jõudlus innovatsiooni alal oli 2011. aastani eelnenud aastatel tõusnud ja saavutas haripunkti 2012. aastal.

See praegune langus tuleneb arendus- ja teadusuuringutesse tehtavate investeeringute ning välismaiste patentide tulude järsust vähenemisest 2013. aastal.

Hollandi organisatsioon WRR (valitsuse poliitika teadusnõukogu) usub, et valitsus peab olema innovatsiooni soodustamisel proaktiivsem ja keskenduma sellele, kuidas investeerida tulevasse arengusse.

Innovatsioon ei sõltu ainult valitsuse tegevusest; see eeldab ka ettevõtete ning haridus- ja teadusasutuste koostööd.

Praegu on Hollandi piirkondlik innovatsioon enim koondunud Randstadi (Amsterdam, Utrecht, Haag ja Rotterdam) ja Põhja-Brabanti.

Samas on Hollandi innovatsioon üldiselt üle Euroopa keskmise. Seda eriti teaduspublikatsioonide puhul; Siiski jääb Holland maha uute uuenduste müügiosakaalu ja teadmistemahuka teenuste ekspordi osas.

Kuidas Euroopat maailmaga võrrelda?

Väljaspool mandripiire on Ameerika Ühendriigid, Jaapan ja Lõuna-Korea suurimad uuendajad maailmas, kusjuures kaks endist riiki juhivad jõudluses Euroopa ees 17 protsenti.

Kuid Euroopa Liit edestab oluliselt Kanadat ja Austraaliat ning ületab kaugelt innovatsiooni BRICS-riikides (Brasiilia, Venemaa, India, Hiina ja Lõuna-Aafrika). Kuid Hiina arengu kiire kasvu tõttu peab Euroopa tegema tööd, et säilitada oma positsiooni maailmas innovatsiooni alal liidrina.

Soovitan: