Holland on 2014. aasta ülemaailmses innovatsiooniindeksis 5. kohal

Sisukord:

Holland on 2014. aasta ülemaailmses innovatsiooniindeksis 5. kohal
Holland on 2014. aasta ülemaailmses innovatsiooniindeksis 5. kohal
Anonim

Madalmaad on selle aasta globaalses innovatsiooniindeksis, mis on ülemaailmne majanduste innovatsioonivõimet ja -tulemusi käsitlev uuring, viiendal kohal.

See on Cornelli Ülikooli, INSEADi ja Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni väljaantava ülemaailmse innovatsiooniindeksi (GII) seitsmes iga-aastane väljaanne.

Hollandi edetabel

Madalmaad on viimastel aastatel innovatsiooniindeksis pidev alt tõusnud, liikudes 2011. aasta 9. positsioonilt 2012. aastal 6. kohale ja 2013. aastal 4. kohale.2014. aastal langes Hollandi edetabel 5. kohale, mille nihutas Soome, kes hüppas 2013. aasta 6. koh alt tänavu 4. kohale.

2014. aasta nimekirja esikohal on Šveits, mis on nüüdseks olnud esikohal vähem alt neli aastat järjest. Ühendkuningriik ja Rootsi on vastav alt teisel ja kolmandal kohal. Euroopa riigid Soome, Taani ja Luksemburg on samuti 10 parema hulgas.

2014 ülemaailmse innovatsiooniindeksi esikümnes

2014 2013 Riik
1 1 Šveits
2 3 Ühendkuningriik
3 2 Rootsi
4 6 Soome
5 4 Holland
6 5 USA
7 8 Singapur
8 9 Taani
9 12 Luxembourg
10 7 Hongkong (Hiina)

Kuidas globaalne innovatsiooniindeks töötab

GII 2014 uurib 143 majandust üle maailma, kasutades 81 näitajat, mis on jagatud seitsmeks sambaks. Need hõlmavad viit sisendisammast uuendustegevust võimaldavate elementide kogumiseks ja kahte väljundsammast innovatsiooniväljundite tõendite kogumiseks.

Sisestussambad

Institutsioonid

Inimkapital ja teadusuuringud

Infrastruktuur

Turu keerukus

Ettevõtte keerukus

Väljundsambad

Teadmised ja tehnoloogia väljundid

Loovväljundid

Rahvusi analüüsitakse ja järjestatakse iga 81 näitaja järgi. Aastane üldine paremusjärjestus on tuletatud 81 näitaja edetabeli põhjal.

Madalmaade innovatsiooni tugevused

Madalmaad on eriti hästi kohal institutsioonide sisendi sambas, kus ta on viiendal kohal, ja loomingulise väljundi sambas, kus ta on neljandal kohal.

Ajakirjandusvabadus, regulatiivne keskkond ja maksejõuetuse lahendamise lihtsus on kõik institutsionaalsed näitajad, mille poolest Holland on kõrgel kohal. Holland toimib hästi ka teatud taristunäitajatega, nagu valitsuse võrguteenused ja üldine e-osalus.

Loovväljundite tugevused on IKT ja organisatsioonimudelite loomine, loomingulised kaubad ja teenused ning veebipõhine loovus.

Madalmaade nõrkused

Madalmaade innovatsiooninõrkused seisnevad turu keerukuse sambas, kus krediidi saamise lihtsus ja investorite kaitsmise lihtsus on mõlemad madalad.

Ettevõtluse keerukuse samba esiletõstetud nõrkused on protsent siseriiklikest teadus- ja arendustegevusele tehtavatest kogukuludest, mida rahastatakse välismaal (10,9 protsenti), ja välismaiste otseinvesteeringute netosissevoolu (-1,1 protsenti SKTst).

Madalmaade teaduse ja inseneriteaduse lõpetajate väike protsent aastal on samuti määratletud inimkapitali ja teadusuuringute samba nõrkusena.

Soovitan: