Prinsjesdagi ülevaade: 2015. aasta eelarve - Hollandi uudised

Sisukord:

Prinsjesdagi ülevaade: 2015. aasta eelarve - Hollandi uudised
Prinsjesdagi ülevaade: 2015. aasta eelarve - Hollandi uudised
Anonim

Septembri kolmandal teisipäeval pidas kuningas Willem-Alexander Haagi Binnenhofi suures saalis kõne, milles kirjeldas 2015. aasta eelarvet. Sel aastal täitub Prinsjesdagi traditsiooni 200. aastapäev.

Eelarve ootuspärane

Eelarve ise ei olnud suur üllatus, sest paljud muudatused olid Hollandi meediasse lekkinud juba Prinsjesdagile eelnenud nädalatel.

Pärast kuninga kõnet esitas rahandusminister Jeroen Dijsselbloem eelarve Esindajatekojale. Ta kirjeldas seda kui mõistlikku eelarvet, mille eesmärk on soodustada majanduskasvu ja võidelda tööpuudusega, samal ajal kui riik taastub aeglaselt majanduskriisist.

Madalmaade valitsus prognoosib 2015. aastaks majanduskasvuks 1,25 protsenti ja eelarvepuudujäägi vähenemist 2,2 protsendini sisemajanduse koguproduktist, mis on tunduv alt alla euroala kolme protsendi piiri. piisav alt madal, et vältida maksutõusu.

Siin on ülevaade 2015. aasta eelarve põhipunktidest:

Majandusküsimused

Tööjõu maksukoormuse vähendamine ühe miljardi euro võrra.

Erisaadik aitab väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel (MKB) 2015. aastal alustada, kasvada ja uuendusi teha.

Luuakse 200 miljoni euro suuruse algkapitaliga tulevikufond (Toekomstfonds), et stimuleerida innovatsiooni, teadusuuringuid ja kasvu väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes.

Maksimaalselt 2,5 miljardi euro väärtuses investeeringute rahastamist tehakse kättesaadavaks, et aidata väikestel ja keskmise suurusega ettevõtetel kasvada.

Valitsus eraldab loodusalgatustele ja äritegevusele 35 miljonit eurot.

Rahvusvahelised kaubandusmissioonid on kavas välja töötada uusi turge ja müügikohti põllumajandus- ja aiandustoodetele vastuseks Venemaa boikotile.

Tervishoid ja hüvitised

Hollandi ravikindlustuse kindlustusmakse tõuseb ootuspäraselt 1211 euroni aastas ehk veidi alla 10 euro kuus.

Kohustuslik ülejääk ehk omarisico tõuseb 360 eurolt 375 eurole aastas.

Väga madala sissetulekuga leibkondade tervishoiuhüvitis (zorgtoeslag) tõuseb.

Omavalitsused (gemeenten) hakkavad vastutama kogu noorte toetamise ning pikaajalise eakate ja puuetega inimeste koduhoolduse eest. Piirkonnaõendus on nüüd kaetud põhiravikindlustusega.

Töötuks jäänud vanemad saavad lapsehooldustoetust kolme kuu asemel kuus kuud.

Eluase

Turu vabastamiseks ja alustavatel üürnikel paremad võimalused kodu saamiseks tehakse kättesaadavaks rohkem ajutisi üürilepinguid.

Laenutuse punktide süsteemi uuendatakse. Kinnisvara WOZ-väärtus mõjutab rohkem selle üürihinda ja seda, kas see kuulub kontrollitavasse või erarendisektorisse.

Renoveerimise tööjõukulude madalam käibemaksu (BTW) kuueprotsendiline maksumäär pikeneb kuue kuu võrra kuni 1. juulini 2015.

Riikliku hüpoteegigarantii (NHG) limiit langeb 245 000 euroni ja langeb 2016. aastal veelgi 225 000 euroni.

Inimesed, kellel on pärast kodu müümist tasumata võlg, võivad saada NHG raames rahastamist. Kuni 2018. aastani saab allesjäänud võla pe alt tekkinud intressid tulumaksust maha arvata 15 aasta eest (pikendatud 10 aastast).

Haridus ja kultuur

Pärast aastatepikkust stagnatsiooni järgivad õpetajate palgad turupalka.

1. septembril 2015 võetakse kasutusele uus kolmanda taseme üliõpilaste laenusüsteem.

Hollandi filmitööstus saab tootmise ja rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks igal aastal 20 miljonit eurot.

Infrastruktuur ja keskkond

Valitsus investeerib järgmise 30 aasta jooksul 20 miljardit eurot meetmetesse, et kaitsta riiki üleujutuste eest ja tagada juurdepääs mageveele.

Keskkonnaministeerium keskendub edaspidi kliimaagenda (Klimaatagenda) ja SER energialepingu elluviimisele, et tagada riigi valmisolek kliimamuutusteks aastaks 2050.

Lelystadi lennujaama laiendatakse.

Kaitse, julgeolek ja välispoliitika

Kasvavate globaalsete pingete valguses laekub kaitse-eelarvesse kuni 2018. aastani 100 miljonit eurot lisatasu aastas.

Politsei ja prokuratuurisüsteem saavad küberkuritegevuse tuvastamiseks rohkem volitusi.

Rahvusvaheliseks hädaabiks antakse täiendav alt 570 miljonit eurot.

Suurte varjupaigataotlejate vastuvõtmise surve on endiselt kõrge. Valitsus eraldab varjupaigataotlejate esimesel aastal vastuvõtmiseks täiendav alt 375 miljonit eurot.

Muud meetmed

Lasteeelarvesse on reserveeritud 160 miljonit lisaeurot perede ostujõu toetamiseks.

Aastal 2015 esitab valitsus linnade tegevuskava, et tugevdada Hollandi linnade elamisvõimet ja konkurentsivõimet.

Pikemas perspektiivis töötab valitsus maksusüsteemi reformimise ja lihtsustamise nimel eesmärgiga suurendada tööhõivet.

Kuningas Willem Alexanderi aastapalk tõuseb 6000 euro võrra 823 000-ni ja kuninganna Maxima palka tõstetakse 2000 euro võrra.

Haagi kuninglik residents Paleis Huis ten Bosch saab 35 miljoni euro väärtuses renoveerimistöid.

Soovitan: