Madalmaade uued seadused, mis jõustuvad 1. juulil 2015

Sisukord:

Madalmaade uued seadused, mis jõustuvad 1. juulil 2015
Madalmaade uued seadused, mis jõustuvad 1. juulil 2015
Anonim

Esimesel juulil 2015 jõustus hulk Hollandi seadusandlikke muudatusi. Siin on ülevaade peamistest praegu kehtivatest õigussüsteemi muudatustest alates Hollandi töötingimustest kuni hüpoteeklaenude eeskirjadeni:

Töö ja sissetulek

Muudatused tööhõives ja sissetulekus hõlmavad järgmist:

› Töökoha üleminekutoetuse kehtestamine

Uus üleminekuhüvitis (transitievergoeding) asendab lahkumishüvitise (ontslagvergoeding) töötajatele, kes koondatakse pärast kahte või enamat aastat sama tööandja juurest, ning selle eesmärk on aidata inimestel ületada töökohtade vahelist perioodi.

See üleminekumakse (eraldi töötushüvitistest) võib ulatuda kuni 75 000 euroni või ühe aasta palgani ning see on saadaval ka töötajatele, kelle tähtajalist lepingut ei pikendata pärast kaheaastast perioodi.

› Alaline leping kahe aasta pärast

Töötajatel, kes jätkavad sama tööandja juures töötamist kaks aastat või kauem, on õigus tähtajalise lepingu asemel tähtajalisele lepingule. Varem ei olnud tööandjad kohustatud pakkuma tähtajalist lepingut enne kolme aasta möödumist.

› Kohustus töötada pärast kuut kuud

Inimesed, kes saavad WW töötushüvitist, on kohustatud kuue kuu möödudes vastu võtma kõik tööpakkumised, olenemata rollist või palgast.

› Sissetulek WW hüvede ajal

Inimestel, kes töötavad seoses oma WW hüvitisega, on õigus saada 30 protsenti oma brutotöötasust. Selle läbivaatamise eesmärk on julgustada rohkem hüvitise saajaid töötama täiskohaga.

› Miinimumpalka tõstetakse

23-aastaste ja vanemate täistööajaga töötajate miinimumpalk on tõstetud 1507, 80 eurole bruto kuus või 8,70 eurole bruto tunnis. Tõstetud on ka noorte miinimumpalka.

› Hoolduspuhkust laiendati

Töötajad, kes ei saa töötada, sest nad peavad hoolitsema raskelt haige majakaaslase, sõbra või naabri eest, saavad taotleda oma tööandj alt hoolduspuhkust.

Varem said töötajad hoolduspuhkust ainult selleks, et toetada oma last, elukaaslast või vanemat, kellel on eluohtlik haigus.

› Deklareerimata maksutrahvid suurenevad

Hollandi maksuamet (Belastingdienst) tõstis varjatud tulu, vara või pärandi vabatahtliku deklareerimise eest määratud karistust 30 protsendilt 60 protsendile. Varjatud sissetulekut, mille Belastingdienst avastas, ähvardab 300-protsendiline trahv.

Kinnisvara ja eluase

Peamised muudatused kinnisvara ja eluaseme valdkonnas on järgmised:

› Hüpoteeklaenu garantii (NHG) vähendatud

Madalmaade hüpoteeklaenude riiklikku hüpoteegigarantii (Nationale Hypotheekgarantie, mis on ette nähtud jääkvõla katmiseks, kui maja müüakse kahjumiga) on Hollandis alandatud 265 000 eurolt 245 000 eurole.

Eelmistel aastatel määrati summa eluasemeturu ergutamiseks suurem. NHG-d vähendatakse 2016. aastal veelgi 225 000 euroni.

› Sotsiaalkorteri üüri tõstmine

Hollandi sotsiaalkorterite (üüritavate kinnisvaraobjektide) üür on lubatud tõusta 2,5 protsenti.

Kuna üür on sissetulekust sõltuv, siis üle 34 229 euro suuruse aastasissetulekuga üürnikud võivad oodata üüritõusu kuni 3 protsenti ning üle 43 786 euro suuruse sissetulekuga üürnike puhul võib üür tõusta kuni 3 protsenti. kuni 5 protsenti.

› Kõrgem käibemaks hoonete ehitamisel

Ehitamise ja ehitamise käibemaksu (BTW) tõsteti kuuelt protsendilt 21 protsendile, mis tähendab, et maja renoveerimine või ehitamine läheb kallimaks. Varem langetati seda finantskriisi ajal eluasemeturu stimuleerimiseks.

Muud muudatused

Muude valdkondade täiendavad seadusandlikud muudatused hõlmavad järgmist:

› Uued seadused droonide jaoks

Ettevõtted, kes kasutavad droone, peavad taotlema kaugjuhitava õhusõiduki süsteemi operaatori sertifikaati, mida tuntakse ka kui "ROC".

› Kõrgemad laused häkkeritele

Küberkuritegevuse eest määratud karistusi on Hollandis karmistatud. Häkkereid, kes teevad näiteks olulistele digitaalvõrkudele tõsist kahju, võidakse oodata kuni viieaastane vanglakaristus.

Digitaalsete andmete hävitamise eest määratud vanglakaristust suurendati ühelt aast alt kahele.

› Referendum on võimalik 300 000 allkirjaga

Kodanikud, kes ei nõustu seaduseelnõude või muude valitsusküsimustega, võivad taotleda nõuande- või nõuandereferendumi korraldamist, kui nad koguvad 300 000 allkirja. Rahvahääletuse tulemus ei ole aga siduv.

Soovitan: