2019. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabel: Holland on innovatsiooniliider

Sisukord:

2019. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabel: Holland on innovatsiooniliider
2019. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabel: Holland on innovatsiooniliider
Anonim

Euroopa Komisjoni 2019. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabeli (EIS) kohaselt, mis reastab ELi liikmesriigid ja valitud kolmandad riigid nende teadusuuringute ja innovatsiooni tulemuslikkuse põhjal, on Holland innovatsiooniliider! Tuulikute ja tulpide maa aga pingereas esikohta ei võta; see on neljas.

2019. aasta Euroopa innovatsiooni tulemustabel

EIS tutvustati esmakordselt 2001. aastal, muutes 2019. aasta versiooni 18. väljaandeks. Riigi innovatsioonitulemusi mõõdetakse Summary Innovation Indexi abil, mis võtab kokku paljude erinevate näitajate toimimise.

Kokku kasutatakse pingereas 27 näitajat; need jagunevad nelja põhikategooriasse, nimelt raamtingimused, mis käsitlevad inimressursse, atraktiivseid teadussüsteeme ja innovatsioonisõbralikku keskkonda; investeeringud, sealhulgas rahandus ja toetus ning kindlad investeeringud; innovatsioonitegevus, mis hõlmab uuendajaid, sidemeid ja intellektuaalset vara ning mõjusid, mis käsitleb mõju tööhõivele ja müügile.

Summary Innovation Index on koondnäitaja, mis saadakse kõigi 27 näitaja kaalumata keskmisena. Selle aasta tulemuste põhjal on riigid jagatud nelja kategooriasse: innovatsiooniliidrid, tugevad uuendajad, mõõdukad uuendajad ja tagasihoidlikud uuendajad.

Madalmaad 4 parema hulgas

Madalmaad kuuluvad kategooriasse Innovation Leader, kus tulemuslikkus on üle 120 protsendi ELi keskmisest. Esikohal on Rootsi, millele järgnevad Soome ja Taani, mis kõik kuuluvad sellesse silmapaistvasse kategooriasse. Madalmaadel läheb eriti hästi, kui rääkida atraktiivsetest teadussüsteemidest, seostest ja innovatsioonisõbralikust keskkonnast – nende kategooriate iga näitaja hind on üle 120 protsendi ELi keskmisest.

Välisdoktorandid, rahvusvahelised teaduslikud kaaspublikatsioonid ning avaliku ja erasektori kaaspublikatsioonid on näitajad, millega Madalmaad silma paistavad. Siiski jääb riik alla kindlate investeeringute ja müügimõjude osas, mis on tema nõrgimad piirkonnad. Madalaimad hinded said turule tulevate ja uutele ettevõtetele suunatud tooteuuenduste müügi, keskmise ja kõrgtehnoloogilise toote ekspordi ning teadus- ja arendustegevusega mitteseotud innovatsioonikulutuste näitajad.

2019. aasta EIS-i top 10

Edetabeli esikohal on Rootsi, järgnevad Soome, Taani ja Holland. Kõik need riigid on innovatsiooniliidrid. Rumeenia leiab end edetabeli lõpus, Bulgaaria ees. Need riigid on ainsad kaks, mis kuuluvad tagasihoidlikku uuendajate gruppi. Sel aastal on EL esimest korda ülemaailmsel tasandil ületanud USA oma. 2019. aasta EIS-i 10 parimat on järgmine:

  1. Rootsi
  2. Soome
  3. Taani
  4. Holland
  5. Luxembourg
  6. Belgia
  7. Ühendkuningriik
  8. Saksamaa
  9. Austria
  10. Iirimaa

Soovitan: